Archiwa tagu: XIV GUp 106/22

Sprzedaż udziału w nieruchomości w Jugowie (gm. Nowa Ruda, woj. dolnośląskie)

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w stosunku do której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzone jest postępowanie pod sygn. akt XIV GUp 106/22, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za najwyższą zaproponowaną cenę, nie mniejszą niż 696.780,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt… Dowiedz się więcej »