Redwood – sprzedaż ruchomości

Ogłoszenie Syndyk masy upadłości Redwood Holding SA w upadłości z siedzibą w Łodzi informuje o zamiarze sprzedaży z wolnej ręki i zaprasza do zakupu wchodzących w skład masy upadłości ruchomości oraz oprogramowania należących do następujących kategorii: Serwery i sprzęt sieciowy, Oprogramowanie, Sprzęt komputerowy, Elektronika, Meble, Inne. Wszelkie informacje odnośnie sprzedaży zostały opublikowane na stronie www.upadlosci-lodz.pl/redwood-ruchomosci. … Czytaj dalej

Wierzytelności przysługujące osobie fizycznej

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w stosunku do której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzone jest postępowanie pod sygn. akt XIV GUp 77/20, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert: 1. Wierzytelności z tytułu zwrotu pożyczki w wysokości 20.000 zł. Cena wywoławcza 20.000 zł, 2. … Czytaj dalej

Sprzedaż udziału w nieruchomości – Dmosin

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w stosunku do której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzone jest postępowanie pod sygn. akt XIV GUp 17/18, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za najwyższą zaproponowaną cenę udział wynoszący 1/3 w nieruchomości położonej w miejscowości Dmosin Wieś nr … Czytaj dalej

Sprzedaż znaku CX

Postanowieniem z dnia 28 marca 2022 roku Sędzia-komisarz postanowiła zatwierdzić zmienione warunki przetargu dotyczącego sprzedaży grupy znaków towarowych upadłego, których płaszczyzna słowna lub słowno-graficzna zawiera człon „CX”. Poniżej prezentuję treść ogłoszenia uwzględniającą zmianę wynikającą z tego postanowienia. Sygn. akt XIV GUp 151/19 Ogłoszenie Syndyk masy upadłości Redwood Holding SA   w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w … Czytaj dalej