Archiwum kategorii: Oferty sprzedaży

Sprzedaż znaków z grupy CX

Sygn. akt XIV GUp 151/19 Ogłoszenie Syndyk masy upadłości Redwood Holding SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzizaprasza do przetargu na sprzedaż w trybie art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawoupadłościowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 233):– Grupy znaków towarowych, których płaszczyzna słowna lub słowno-graficznazawiera człon „CX”,… Czytaj dalej »

Sprzedaż ruchomości

Syndyk masy upadłości Stowarzyszenia „Łódź Filmowa” w upadłości z siedzibą w Łodzi, w stosunku do którego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzone jest postępowanie pod sygn. akt XIV GUp 9/22, informuje o zamiarze sprzedaży z wolnej ręki w ramach konkursu i zaprasza do składania ofert na zakup ruchomości stanowiących składniki masy… Czytaj dalej »

Sprzedaż udziału w nieruchomości – Stryków

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w stosunku doktórej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzone jest postępowanie podsygn. akt XIV GUp 504/21, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za najwyższązaproponowaną cenę, nie mniejszą niż wartość oszacowania, udział wynoszący 1/2 w prawiewłasności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej… Czytaj dalej »