Sprzedaż udziału w pojeździe

Sygn. akt XIV GUp 256/19 Ogłoszenie Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki udział ½ części w prawie własności samochodu osobowego Citroen C4, rok produkcji 2005, za najwyższą możliwą do uzyskania cenę. Sprzedaż odbywa się z w trybie konkursu ofert przeprowadzanego przez syndyka masy upadłości. Oferty mogą być … Czytaj dalej

Sprzedaż udziału w nieruchomości – Dmosin Wieś (termin: 27.08.2021 r.)

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w stosunku do której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzone jest postępowanie pod sygn. akt XIV GUp 17/18, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za najwyższą zaproponowaną cenę udział wynoszący 1/3 w nieruchomości położonej w miejscowości Dmosin Wieś nr … Czytaj dalej