Przydatne informacje

Poradniki

Wzory dokumentów:

Akty prawne

Sądy Upadłościowe i Restrukturyzacyjne

  • Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Upadłościowy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, Łódź. Adres do korespondencji: Al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź
  • Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski

Archiwa

Adresy internetowe