Archiwum kategorii: Ogłoszenia

Syndyk sprzeda dom w Radomsku

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w stosunku do której w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim prowadzone jest postępowanie pod sygn. akt V GUp 70/21, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za najwyższą zaproponowaną cenę, nie mniejszą niż wartość oszacowania, prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Radomsku przy… Dowiedz się więcej »

Sprzedaż udziału w nieruchomości w Jugowie (gm. Nowa Ruda, woj. dolnośląskie)

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w stosunku do której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzone jest postępowanie pod sygn. akt XIV GUp 106/22, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za najwyższą zaproponowaną cenę, nie mniejszą niż 696.780,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt… Dowiedz się więcej »

Sprzedaż domu w Grotnikach (gm. Zgierz)

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w stosunku do której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzone jest postępowanie pod sygn. akt XIV GUp 77/20, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za najwyższą zaproponowaną cenę, nie mniejszą niż 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) – prawo własności… Dowiedz się więcej »

Syndyk sprzeda działkę

Sygn. akt XIV GUp 51/21 Ogłoszenie o konkursie ofert Syndyk masy upadłości Anny Chabasińskiej – osoby fizycznych nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza o konkursie ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącej do upadłej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej (domek holenderski wraz z drewnianą przybudówką oraz werandą) oznaczonej jako działka nr 18/4, położonej w miejscowości Niwy (gm.… Dowiedz się więcej »

Syndyk sprzeda dom w Radomsku

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w stosunku do której w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim prowadzone jest postępowanie pod sygn. akt V GUp 70/21, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za najwyższą zaproponowaną cenę, nie mniejszą niż wartość oszacowania, prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Radomsku przy… Dowiedz się więcej »