Zastrzeżenie prawne

Zawartość tej witryny internetowej służy wyłącznie celom informacyjnym i w żadnym przypadku nie może być uznawana jak udzielenie porady prawnej lub jakiejkolwiek innej porady.

Informacje zawarte na tej stronie mają jedynie charakter ogólny i poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą w celu uzyskania porady dostosowanej do indywidualnych potrzeb.

Informacje zawarte na tej stronie nie stwarzają stosunku świadczenia usług doradztwa prawnego, ani innego profesjonalnego doradztwa.

Informacje zawarte na stronie www nie zastępują i nie są równoznaczne z obwieszczeniami i ogłoszeniami w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Upadłościowe ani Prawo Restrukturyzacyjne.

Jako administrator witryny dokładam wszelkich starań, aby informacje znajdujące się na witrynie były kompletne, prawdziwe i bazowały na wiarygodnych źródłach. Nie ponoszę jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w nich oraz błędy wynikające z ich nieaktualności; nie ponoszę odpowiedzialności za skutki działań będące rezultatem użycia tych informacji.

Treść opublikowanych ogłoszeń może być ukrywana lub usuwana – dotyczy to w szczególności ogłoszeń dotyczących sprzedaży.

Strona daje także możliwość przejścia do stron internetowych, których administratorami są osoby trzecie, na które nie mam żadnego wpływu i nie ponoszę odpowiedzialności za treści w nich zawarte.

Na stronie umieszczane są w celach informacyjnych ogłoszenia dotyczące postępowań upadłościowych, w tym fragmenty Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz innych gazet. W celu weryfikacji prosimy o zapoznanie się z oryginalnym egzemplarzem publikatorów. W przypadku Monitora Sądowego i Gospodarczego proszę skorzystać z tej strony.

W razie jakichkolwiek wątpliwości można skorzystać z formularza kontaktowego.