„Ekotransit” Sp. z o.o. w upadłości

Dane podstawowe:

  • Nazwa: „Ekotransit” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości
  • Numer KRS: 0000367809
  • Numer NIP: 7282761178
  • Adres: ul. Elektronowa 8a, 94-103 Łódź
  • Adres do korespondencji: Kancelaria radcy prawnego Michał Raj, ul. Wigury 30a lok. 11, 90-319 Łódź
  • Sąd Upadłościowy:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
  • Sygnatura akt: XIV GUp 59/18

Przebieg postępowania i inne informacje:

  • Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 28 marca 2018 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XIV GU 315/17 ogłoszono upadłość „Ekotransit” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
  • Sprawa prowadzona będzie pod sygnaturą XIV GUp 59/18.

Obwieszczenia i ogłoszenia urzędowe:

Aktualne ogłoszenia