Zaproszenie do negocjacji – wynajem nieruchomości w Łasku

przez | 13 lutego 2023

Sygn. akt XIV GUp 35/20

Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Sala 3 Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi zaprasza do negocjacji, których przedmiotem jest wynajem nieruchomości położonych w Łasku przy ulicy Przemysłowej 21, o powierzchni 5,5002 ha wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, to jest:

  1. zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer 99/9 dla której w Sądzie Rejonowym w Łasku urządzona jest księga wieczysta o numerze SR1L/00063210/2,
  2. udziału wynoszącego 1/3 w prawie własności nieruchomości stanowiących działki gruntu numer 99/3 oraz 99/13, dla których w Sądzie Rejonowym w Łasku urządzona jest księga wieczysta o numerze SR1L/00063211/9.

Na nieruchomości znajdują się maszyny i urządzenia, w tym stanowiące własność osób trzecich, które nie będą przedmiotem wynajmu.

Syndyk zastrzega, że w okresie trwania umowy najmu będzie prowadził działania zmierzające do sprzedaży nieruchomości. Umowa najmu byłaby zawierana na czas określony, nie później niż do dnia sprzedaży obiektu.

Zgłaszając udział w negocjacjach należy przedstawić w szczególności: dane oferenta, wstępną propozycję miesięcznego czynszu najmu, sposób zabezpieczenia umowy, opis planowanej działalności na obiekcie oraz informacje o doświadczeniu oferenta i jego wiarygodności finansowej. W zależności od ilości oferentów zostanie opracowany i przedstawiony regulamin negocjacji zawierający zasady prowadzenia negocjacji i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zgłoszenie powinno nastąpić w formie pisemnej lub e-mail w terminie do dnia 28 lutego 2023 roku, godz. 15.00. Adres: Doradca restrukturyzacyjny Michał Raj, ul. Wigury 30a lok. 11, 90-319 Łódź, e-mail: syndyk@upadlosci-lodz.pl.

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz zakończenia negocjacji na każdym ich etapie, w tym również bez wyboru oferenta.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem syndyk@upadlosci-lodz.pl lub pod nr tel. 533 745 415.