Sprzedaż udziału w nieruchomości – Dmosin

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w stosunku do której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzone jest postępowanie pod sygn. akt XIV GUp 17/18, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za najwyższą zaproponowaną cenę udział wynoszący 1/3 w nieruchomości położonej w miejscowości Dmosin Wieś nr … Czytaj dalej