Nowelizacja upadłości z 2020 roku – kiedy stosować nowe, a kiedy stare przepisy.

Kwestię prowadzenia postępowania upadłościowego regulują przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo Upadłościowe. Ustawa ta była kilkanaście razy nowelizowana, a jej aktualny tekst można znaleźć m.in. na stronie Sejmu. Ostatnia duża nowelizacja, mająca szczególne znaczenie dla upadłości konsumenckiej wynikała z Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Prawo … Czytaj dalej

Sprzedaż mienia w upadłości konsumenckiej

W przypadku upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej („konsumentów”) znowelizowane w 2020 roku przepisy przewidują nowe rozwiązania, jak chodzi o sposób sprzedaży – likwidacji masy upadłości. Na wstępnym etapie postępowania upadłościowego składniki majątku dłużnika podlegają oszacowaniu. W zależności od wyniku takiego oszacowania likwidacja odbywa się w różny sposób: Dla składników, których wartość oszacowania jest niższa … Czytaj dalej