Redwood – sprzedaż wierzytelności

Syndyk masy upadłości Redwood Holding S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi informuje o zamiarze sprzedaży z wolnej ręki w ramach konkursu i zaprasza do składania ofert na zakup wierzytelności stanowiących składnik masy upadłości o łącznej wartości oszacowania 540.623,59 zł oraz 4.159,97 Euro. Przedmiotem sprzedaży są wierzytelności ujęte w wykazie przygotowanym przez syndyka. Sprzedaż … Czytaj dalej

Redwood – sprzedaż ruchomości (maj 2021 r.)

Syndyk masy upadłości Redwood Holding S.A. w upadłości z siedzibą w Łodzi informuje o zamiarze sprzedaży z wolnej ręki w ramach konkursu i zaprasza do składania ofert na zakup ruchomości stanowiących składniki masy upadłości –  ujętych w wykazie dostępnym na stronie internetowej www.upadlosci-lodz.pl/ruchomosci. Konkurs dotyczy ruchomości ujętych w wykazie, przy czym można składać oferty na … Czytaj dalej