Sprzedaż znaku CX

Postanowieniem z dnia 28 marca 2022 roku Sędzia-komisarz postanowiła zatwierdzić zmienione warunki przetargu dotyczącego sprzedaży grupy znaków towarowych upadłego, których płaszczyzna słowna lub słowno-graficzna zawiera człon „CX”. Poniżej prezentuję treść ogłoszenia uwzględniającą zmianę wynikającą z tego postanowienia. Sygn. akt XIV GUp 151/19 Ogłoszenie Syndyk masy upadłości Redwood Holding SA   w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w … Czytaj dalej