Sprzedaż mienia w upadłości konsumenckiej

W przypadku upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej („konsumentów”) znowelizowane w 2020 roku przepisy przewidują nowe rozwiązania, jak chodzi o sposób sprzedaży – likwidacji masy upadłości. Na wstępnym etapie postępowania upadłościowego składniki majątku dłużnika podlegają oszacowaniu. W zależności od wyniku takiego oszacowania likwidacja odbywa się w różny sposób: Dla składników, których wartość oszacowania jest niższa … Czytaj dalej