Redwood – sprzedaż praw do znaków towarowych

przez | 6 lutego 2023
 1. Syndyk masy upadłości Redwood Holding S.A. w upadłości z siedzibą w Łodzi informuje o zamiarze sprzedaży z wolnej ręki w ramach konkursu i zaprasza do składania ofert na zakup pakietu w skład którego wchodzą prawa do znaków towarowych stanowiących składniki masy upadłości – znaków towarowych:
  • laboratory tested byMetrolog C.P. nr rejestracji: R.270350 – cena wywoławcza: 1.000,00 zł,
  • Yoshido nr rejestracji R.198866 – cena wywoławcza: 1.500,00 zł)
  • Polzamech nr rejestracji R.277477 – cena wywoławcza: 1.000,00 zł,
  • ACE nr rejestracji R.159940 – cena wywoławcza: 3.500,00 zł,
  • TrustBack nr rejestracji R.276386 – cena wywoławcza: 2.000,00 zł,
  • MNB nr rejestracji R.155112 – cena wywoławcza: 3.500,00 zł,
  • Moc Polskich Narzędzi nr rejestracji R.266454 i Moc Polskich Świąt R.266455 – cena wywoławcza: 2.000,00 zł,
  • Forky nr rejestracji R.258985 – cena wywoławcza: 1.500,00 zł,
  • FKL nr rejestracji R.155111 – cena wywoławcza: 3.500,00 zł,
  • Jotes nr rejestracji R.252412 – cena wywoławcza: 6.500,00 zł,
  • NMB nr rejestracji R.155110 – cena wywoławcza: 3.500,00 zł,
  • Complex (R.187107), Complex (EUTM 003979119), Complex (UK 00903979119), Complexmetal (IR 751169) – cena wywoławcza: 13.000,00 zł,
  • GMP Good Manufacturing Pracice nr rejestracji R.264057 – cena wywoławcza: 2.500,00 zł.
  • Grosch nr rejestracji EUTM 11173457 – cena wywoławcza: 7.000,00 zł,
  • Herro Austria nr rejestracji EUTM 010554699 – cena wywoławcza: 7.000,00 zł,
  • Westrol nr rejestracji R.163709 – cena wywoławcza: 1.500,00 zł,
  • ZWZ nr rejestracji R.156049 – cena wywoławcza: 4.000,00 zł,
  • SNH nr rejestracji R.155116 – cena wywoławcza: 3.500,00 zł.
 2. Sprzedaż następuje za najwyższą możliwą do uzyskania cenę, nie niższą niż cena wywoławcza netto podana dla każdego znaku powyżej.
 3. Sprzedaż prowadzona jest w ramach konkursu ofert na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 14 kwietnia 2022 roku.
 4. Oferty można składać w zamkniętej kopercie w biurze syndyka (adres: Biuro syndyka, ul. Wigury 30a lok. 11, 90-319 Łódź) w terminie do dnia 28 lutego 2023 roku, godzina 15.00 dopisując na kopercie: „Oferta-znaki towarowe Redwood Holding”. Liczy się data i godzina wpływu oferty. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za doręczenie oferty w terminie. Oferty powinny zawierać:
  • dane oferenta,
  • wysokość proponowanej ceny, nie niższej niż cena wywoławcza,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
  • oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę.
 5. Szczegółowe informacje można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: syndyk@upadlosci-lodz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 533 745 415 (w godz. 9-16). Dodatkowo informacje o sprzedaży będą umieszczone na stronie internetowej www.upadlosci-lodz.pl.
 6. Konkurs może zostać odwołany lub zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 7. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za stan sprzedanych rzeczy. Odbiór odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy.
 8. Konkurs prowadzony jest w oparciu o przepisy ustawy – Prawo Upadłościowe oraz postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 14 kwietnia 2022 roku.