Redwood – sprzedaż grupy znaków towarowych

przez | 9 listopada 2022
 1. Syndyk masy upadłości Redwood Holding S.A. w upadłości z siedzibą w Łodzi informuje o zamiarze sprzedaży z wolnej ręki w ramach konkursu i zaprasza do składania ofert na zakup pakietu w skład którego wchodzą prawa do znaków towarowych stanowiących składniki masy upadłości:
  1. laboratory tested byMetrolog C.P. nr rejestracji: R.270350
  2. Yoshido nr rejestracji R.198866
  3. Polzamech nr rejestracji R.277477
  4. ACE nr rejestracji R.159940
  5. TrustBack nr rejestracji R.276386
  6. MNB nr rejestracji R.155112
  7. Moc Polskich Narzędzi nr rejestracji R.266454 i Moc Polskich Świąt R.266455
  8. Forky nr rejestracji R.258985
  9. FKL nr rejestracji R.155111
  10. Jotes nr rejestracji R.252412
  11. NMB nr rejestracji R.155110
  12. Complex (R.187107), Complex (EUTM 003979119), Complex (UK 00903979119), Complexmetal (IR 751169)
  13. GMP Good Manufacturing Pracice nr rejestracji R.264057
  14. Grosch nr rejestracji EUTM 11173457
  15. Herro Austria nr rejestracji EUTM 010554699
  16. Westrol nr rejestracji R.163709
  17. ZWZ nr rejestracji R.156049
  18. SNH nr rejestracji R.155116
 2. Konkurs dotyczy pakietu wszystkich powyższych znaków towarowych oferowanej do łącznej sprzedaży.
 3. Sprzedaż następuje za najwyższą możliwą do uzyskania cenę, nie niższą niż cena wywoławcza wynosząca 68.000 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto to jest bez podatku VAT.
 4. Sprzedaż prowadzona jest w ramach konkursu ofert na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 14 kwietnia 2022 roku.
 5. Oferty można złożyć w biurze syndyka w Łodzi przy ul. Wigury 30a lok. 11 bądź nadesłać na adres poczty elektronicznej: syndyk@upadlosci-lodz.pl w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku, godzina 15.00 opisując kopertę bądź zamieszczając w tytule e-maila: „Oferta-znaki towarowe Redwood Holding”. Liczy się data i godzina wpływu oferty. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za doręczenie oferty w terminie. Oferty powinny zawierać:
  1. dane oferenta,
  2. wysokość proponowanej ceny, nie niższej niż cena wywoławcza,
  3. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
  4. oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę.
 6. Szczegółowe informacje można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: syndyk@upadlosci-lodz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 533 745 415 (w godz. 9-16). Dodatkowo informacje o sprzedaży będą umieszczone na stronie internetowej www.upadlosci-lodz.pl.
 7. Konkurs może zostać odwołany lub zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 8. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za stan sprzedanych rzeczy. Odbiór odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy.
 9. Konkurs prowadzony jest w oparciu o przepisy ustawy – Prawo Upadłościowe oraz postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 14 kwietnia 2022 roku.