Ogłoszenie upadłości

przez | 24 kwietnia 2024

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 2 lutego 2024 roku wydanym w sprawie o sygn. akt LD1M/GU/1040/2023 ogłosił upadłość spółki działającej pod firmą:

Zakłady Podzespołów Radiowych „Miflex” Spółka Akcyjna

Adres: ul. Grunwaldzka 3, 99-300 Kutno

REGON: 610020460, NIP: 7750000870, KRS: 0000183753

i wyznaczył syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Michała Raja (nr licencji: 446).

Sprawa będzie prowadzona pod sygnaturą akt: LD1M/GUp/6/2024.

Obwieszczenie o upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych w dniu 2 lutego 2024 roku. Treść obwieszczenia: