Korekty świadectw pracy

przez | 26 kwietnia 2024

W kwietniu 2024 roku do wszystkich pracowników Spółki, których umowy o pracę zostały rozwiązane na koniec marca 2024 roku zostały wysłane świadectwa pracy, a do części osób również korekty.

Świadectwa pracy zostały wystawione w oparciu o dostępne dokumenty i zapisy w systemach kadrowo-płacowych Spółki.

Jeżeli zachodzi potrzeba uzupełnienia lub dalszej korekty świadectw pracy proszę o kontakt poprzez pocztę e-mail (syndyk@miflex.com.pl) albo przesłanie pisemnego wniosku z dokładnym wyszczególnieniem czego ma dotyczyć korekta. Proszę załączyć ew. dokumenty umożliwiające rozpoznanie takiego wniosku.

Adres syndyka: Kancelaria Michał Raj, ul. Wigury 30a lok. 11, 90-319 Łódź.