Chłodnia w Grabowie

 1. Przedmiot sprzedaży: zorganizowana część przedsiębiorstwa, w postaci zakładu produkcyjnego (przetwórni i chłodni), położonego w Grabowie koło Łęczycy. Główne składniki wchodzące w skład przedsiębiorstwa stanowią:
  • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej o powierzchni 00ha28a02m2, działka 140/14, księga wieczysta LD1Y/00056147/2,
  • prawo własności nieruchomości zabudowanej o powierzchni 00ha71a98m2, działka 140/4, księga wieczysta LD1Y/00056146/5,
  • środki trwałe i wyposażenie w postaci maszyn, urządzeń i innych ruchomości służących do przetwarzania, chłodzenia i zamrażania warzyw i owoców,
  • tunel zamrażalniczy Frigoscandia FLoFREEZE ® F M3 L ADF.
 2. Wartość oszacowania: 16.154.711,48 zł (szesnaście milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset jedenaście złotych i 48/100) netto, to jest bez podatku VAT
 3. Obiekt położony jest w miejscowości Grabów, powiat łęczycki przy ulicy Reymonta 7a. Jego położenie zapewnia łatwy dostęp do produktów rolnych, szczególnie cebuli.
 4. Obiekt oddany do użytku w 2011 roku – pozwolenie na użytkowanie z dnia 20.10.2011 roku.
 5. Chłodnia została zbudowana na działce o powierzchni 18.122 m2 – w całości utwardzonej,
 6. Na placu jest zainstalowana waga samochodowa PP-3×18 BP: wymiary pomostu: 3 m x 18 m, maksymalne obciążenie 60 ton, klasa dokładności: III (wg OIML).
 7. Budynek chłodni składowo – produkcyjnej:
  1. Pow. zabudowy: 3.843,61 m2,
  2. Pow. użytkowa: 3.677,50 m2,
  3. Kubatura: 30.902,00 m3,
  4. Czynnikiem chłodzącym jest amoniak,
  5. Wyposażenie komór chłodniczych: regały magazynowe drive-in CPR (Compact Pallet Racking).
  6. Chłodnia Składa się z 60 kanałów wjezdnych po 32 palety tj. 1920 palet. Paleta załadowana jest około 540 – 700 kg, średnio 625 kg, zatem w chłodni mieści się około 1.200 ton ładunku.
  7. W obiekcie można produkować około 4 ton produktu na godzinę (warzywa: cebula, por, dynia, rabarbar, oraz owoce: truskawka, wiśnia, porzeczka). Pracując w ruchu dwuzmianowym można wyprodukować przez 16 godzin pracy dziennie 64 ton mrożonek.
  8. Dostawcą linii do pakowania o wydajności po stronie chłodnej 5 ton na godzinę była firma Mega Sp. z o.o. z siedzibą w Bełżycach. W skład linii wchodzą:
    • podajnik wibracyjny odbierający typu PWO 800/3000,
    • podnośnik ślimakowy (średnica 0,4/4,3),
    • podajnik wibracyjny odbierający typ PWO 600/2350,
    • przenośnik wibracyjny rozprowadzający PWR 500/1300,
    • maszyna pakująca wibracyjna (naważarka) MPW-3,
    • układ automatycznego nakładania worka
    • łuk do transportu pustych kartonów,
    • przenośnik taśmowy ze zszywarką i zgrzewarką worków,
    • przenośnik płaski  1,5/0,5,
    • etykieciarka JetPackCC,
    • urządzenie do ubijania i zamykania kartonów,
    • półautomatyczna zaklejarka do kartonów SM10,
    • wykrywacz metali Metal Shark BD 600x 350 mm,
    • przenośnik wibracyjny rozprowadzający PWP – 500/2500,
    • przenośnik wibracyjny rozprowadzający PWR – 500/1300,
    • maszyna pakująca wibracyjna (naważarka) MPW – 4,
    • automat pakujący typ AP-02,
    • drukarka termotransferowa typ DataFlex+53,
    • przenośnik taśmowy płaski (2,5/0,3),
    • stół obrotowy (średnica 1000),
    • przenośnik rolkowy (0,4/Łuk 90°) – 2 sztuki,
    • instalacja zasilania oraz zespół sterowania,

   I. Dostawcą instalacji chłodniczej była firma ZC Frost Jakub Pietrzak z siedzibą w Kamieniu Pomorskim. W skład instalacji wchodzą:

    • amoniakalna instalacja chłodnicza tunelu zamrażalniczego o wydajności 740 kW,
    • agregat śrubowy SP2 XCE-6D(V),
    • agregat tłokowy GRASSO 6210 – 2 szt,
    • skraplacz natryskowo – wyparny o mocy 1900 kW,
    • poziomy oddzielacz cieczy typu POC 8,
    • trzy pompy amoniaku (dwie do pracy ciągłej, jedna w rezerwie),
    • pompa obiegowa skraplacza (2 sztuki),
    • zbiornik amoniaku typ ZL4,
    • ziębnica międzystopniowa,
    • armatura produkcji RFF Francja oraz automatyka amoniakalna produkcji Hansen USA,
    • parowniki amoniakalne do komór mroźni wydajność 30 kW – 6 sztuk,
    • parowniki do pakowni o wydajności 17 kW – 2 sztuki.