WILEC Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Dane podstawowe:

  • Nazwa: WILEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
  • Numer KRS: 0000160044
  • REGON: 471727600
  • NIP: 7251678080
  • Adres siedziby: ul. Łódzka 166; 95-050 Konstantynów Łódzki
  • Rachunek bankowy: 18 1050 1461 1000 0090 3029 6470 (ING Bank Śląski SA)
  • Adres do korespondencji: Kancelaria radcy prawnego Michał Raj, ul. Wigury 30a lok. 11, 90-319 Łódź
  • Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
  • Sygn. akt: XIV GUp 23/13

Przebieg postępowania i inne informacje:

  • Data ogłoszenia upadłości: 13 grudnia 2013 roku,

Obwieszczenia i ogłoszenia urzędowe:

Inne ogłoszenia

Majątek na sprzedaż:

[subpages]