Łódź, ul. Elektronowa 8a/Nowe Sady – opis nieruchomości

Oferuję do sprzedaży atrakcyjną nieruchomość komercyjną w Łodzi przy ul. Elektronowej 8a (Polesie)/Nowe Sady.

Nieruchomość jest bardzo dobrze zlokalizowana w okolicach osiedli mieszkaniowych (Retkinia) i zabudowy przemysłowej, posiada dogodny dojazd (ok. 1 km od Al. Włókniarzy – Jana Pawła II, 1,5 km od dworca Łódź-Kaliska, 2,5 km od lotniska).

W skład nieruchomości wchodzi prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Elektronowej 8A o powierzchni 1,2243 ha o wartości oszacowania 6.558.000,00 zł, dla którego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzona jest księga wieczysta KW nr LD1M/00028916/0.

Zabudowania: Budynek biurowy dwukondygnacyjny (pow. 860 m2), budynek serwisu samochodowego wraz z wiatą (pow. 2.170 m2).

Utwardzone parkingi o powierzchni około 8.000 m2.

Obiekt posiada trzy wyodrębnione funkcje: biura i parkingi na wynajem, serwis samochodowy wraz ze stacją kontroli pojazdów, stacja demontażu pojazdów.

Sprzedaż prowadzona będzie w ramach postępowania upadłościowego.

Wszystkie hipoteki zostaną wykreślone przy sprzedaży.

https://goo.gl/maps/jRZdR7tjgi42