AMONTEX Przedsiębiorstwo Montażowe Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

Dane podstawowe:

 • Nazwa: Amontex Przedsiębiorstwo Montażowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
 • Numer KRS: 0000154195
 • REGON: 592197700
 • NIP: 7722169137
 • Adres siedziby: ul.Przemysłowa 25A, 97-300 Piotrków Trybunalski
 • Rachunek bankowy: 06 1050 1461 1000 0090 3013 1883 (ING Bank Śląski SA)
 • Adres do korespondencji: Kancelaria radcy prawnego Michał Raj, ul. Wigury 30a lok. 11, 90-319 Łódź
 • Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych
 • Sygn. akt: V GUp 6/12 (wcześniej: V GU 18/12)

Przebieg postępowania i inne informacje:

 • Data ogłoszenia upadłości: 16 sierpnia 2012 roku
 • Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w:
  • lokalnym dodatku do Gazety Wyborczej w dniu 28 sierpnia 2012 roku na stronie 7,
  • Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 180/2012 (4045) z dnia 17 września 2012 roku na stronie 10, ogłoszenie nr 12241.

Obwieszczenia i ogłoszenia urzędowe:

Inne ogłoszenia