Ekotransit – sprzedaż ruchomości (kwiecień 2021 r.)

 1. Syndyk masy upadłości Ekotransit Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi informuje o zamiarze sprzedaży z wolnej ręki w ramach konkursu i zaprasza do składania ofert na zakup ruchomości stanowiących składniki masy upadłości, ujętych w wykazie dostępnym na stronie internetowej www.upadlosci-lodz.pl.
 2. Sprzedaż następuje za najwyższą możliwą do uzyskania cenę.
 3. Sprzedaż prowadzona jest w ramach konkursu ofert na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 4 listopada 2020 roku.
 4. Oferty należy składać w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku, godzina 15 na adres e-mail: syndyk@upadlosci-lodz.pl wpisując w temacie: „Ekotransit – oferta ruchomości”. Oferty powinny zawierać:
  1. dane oferenta,
  2. wysokość proponowanej ceny netto
  3. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 5. Szczegółowe informacje można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: syndyk@upadlosci-lodz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 533 745 415 (w godz. 9-15). Dodatkowo informacje o sprzedaży będą umieszczone na stronie internetowej www.upadlosci-lodz.pl.
 6. Konkurs może zostać odwołany lub zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 7. Konkurs prowadzony jest w oparciu o przepisy ustawy – Prawo Upadłościowe oraz postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 4 listopada 2020 roku.