EGP Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Dane podstawowe:

 • Nazwa: „EGP Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Konewce
 • Numer KRS: 0000260418
 • REGON:100222772
 • NIP: 7732364366
 • Adres siedziby: Konewka 28; 97-215 Inowłódz
 • Rachunek bankowy: 02 1050 1461 1000 0090 3021 0331 (ING Bank Śląski SA)
 • Adres do korespondencji: Kancelaria syndyka Michał Raj, ul. Wigury 30a lok. 11, 90-319 Łódź
 • Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych
 • Sygn. akt: V GUp 8/13 (wcześniej: V GU 9/13)

Przebieg postępowania i inne informacje:

 • Data ogłoszenia upadłości: 21 czerwca 2013 roku,
 • Ogłoszenie dotyczące upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 5 lipca 2013 roku – MSIG 129/2013 (4246) poz. 9590, strona 17.

Obwieszczenia i ogłoszenia:

Inne wpisy