Grupa znaków CX

Syndyk masy upadłości Redwood Holding SA w upadłości informuje o posiadaniu praw do znaków towarowych z grupy CX, takich jak w szczególności:

The insolvency practitioner of Redwood Holding S.A. w upadłości informs about having legal rights to CX signs group’s trademarks, in particular:

Znak CX – numer prawa wyłącznego /Exclusive right’s number R.155117

Znak CX – numer prawa wyłącznego /Exclusive right’s number R.155169

Osoby zainteresowane nabyciem w przyszłości praw do znaków uprzejmie proszę o kontakt pod telefonem 533 745 415, ew. e-mail: syndyk@upadlosci-lodz.pl

Anyone interested in purchasing the legal rights to signs is being politely asked to contact by phone number +48 533 745 415 or by e-mail: syndyk@upadlosci-lodz.pl.