Archiwum kategorii: Miflex

Zaświadczenia ERP-7 i dokumentacja archiwalna

W celu otrzymania kopii dokumentacji archiwalnej albo zaświadczeń ERP-7 proszę o wysłanie wiadomości e-mail na adres: syndyk@miflex.com.pl albo pisma na adres: Kancelaria Michał Raj, ul. Wigury 30a lok. 11, 90-319 Łódź. W wiadomości proszę wskazać dane kontaktowe, w tym numer telefonu i ew. e-mail, jaki dokument jest potrzebny oraz za jaki okres. Dokumenty będą wysyłane… Dowiedz się więcej »

Korekty świadectw pracy

W kwietniu 2024 roku do wszystkich pracowników Spółki, których umowy o pracę zostały rozwiązane na koniec marca 2024 roku zostały wysłane świadectwa pracy, a do części osób również korekty. Świadectwa pracy zostały wystawione w oparciu o dostępne dokumenty i zapisy w systemach kadrowo-płacowych Spółki. Jeżeli zachodzi potrzeba uzupełnienia lub dalszej korekty świadectw pracy proszę o… Dowiedz się więcej »

Ogłoszenie upadłości

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 2 lutego 2024 roku wydanym w sprawie o sygn. akt LD1M/GU/1040/2023 ogłosił upadłość spółki działającej pod firmą: Zakłady Podzespołów Radiowych „Miflex” Spółka Akcyjna Adres: ul. Grunwaldzka 3, 99-300 Kutno REGON: 610020460, NIP: 7750000870, KRS: 0000183753 i wyznaczył syndyka w osobie… Dowiedz się więcej »