Archiwum autora: Michał Raj

Zaświadczenia ERP-7 i dokumentacja archiwalna

W celu otrzymania kopii dokumentacji archiwalnej albo zaświadczeń ERP-7 proszę o wysłanie wiadomości e-mail na adres: syndyk@miflex.com.pl albo pisma na adres: Kancelaria Michał Raj, ul. Wigury 30a lok. 11, 90-319 Łódź. W wiadomości proszę wskazać dane kontaktowe, w tym numer telefonu i ew. e-mail, jaki dokument jest potrzebny oraz za jaki okres. Dokumenty będą wysyłane… Dowiedz się więcej »

Korekty świadectw pracy

W kwietniu 2024 roku do wszystkich pracowników Spółki, których umowy o pracę zostały rozwiązane na koniec marca 2024 roku zostały wysłane świadectwa pracy, a do części osób również korekty. Świadectwa pracy zostały wystawione w oparciu o dostępne dokumenty i zapisy w systemach kadrowo-płacowych Spółki. Jeżeli zachodzi potrzeba uzupełnienia lub dalszej korekty świadectw pracy proszę o… Dowiedz się więcej »

Ogłoszenie upadłości

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 2 lutego 2024 roku wydanym w sprawie o sygn. akt LD1M/GU/1040/2023 ogłosił upadłość spółki działającej pod firmą: Zakłady Podzespołów Radiowych „Miflex” Spółka Akcyjna Adres: ul. Grunwaldzka 3, 99-300 Kutno REGON: 610020460, NIP: 7750000870, KRS: 0000183753 i wyznaczył syndyka w osobie… Dowiedz się więcej »

Syndyk sprzeda dom w Radomsku

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w stosunku do której w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim prowadzone jest postępowanie pod sygn. akt V GUp 70/21, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za najwyższą zaproponowaną cenę, nie mniejszą niż wartość oszacowania, prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Radomsku przy… Dowiedz się więcej »

Sprzedaż udziału w nieruchomości w Jugowie (gm. Nowa Ruda, woj. dolnośląskie)

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w stosunku do której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzone jest postępowanie pod sygn. akt XIV GUp 106/22, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za najwyższą zaproponowaną cenę, nie mniejszą niż 696.780,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt… Dowiedz się więcej »

Sprzedaż domu w Grotnikach (gm. Zgierz)

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w stosunku do której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzone jest postępowanie pod sygn. akt XIV GUp 77/20, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za najwyższą zaproponowaną cenę, nie mniejszą niż 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) – prawo własności… Dowiedz się więcej »

Syndyk sprzeda działkę

Sygn. akt XIV GUp 51/21 Ogłoszenie o konkursie ofert Syndyk masy upadłości Anny Chabasińskiej – osoby fizycznych nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza o konkursie ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącej do upadłej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej (domek holenderski wraz z drewnianą przybudówką oraz werandą) oznaczonej jako działka nr 18/4, położonej w miejscowości Niwy (gm.… Dowiedz się więcej »