Archiwum autora: Michał Raj

Syndyk sprzeda działkę

Sygn. akt XIV GUp 51/21 Ogłoszenie o konkursie ofert Syndyk masy upadłości Anny Chabasińskiej – osoby fizycznych nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza o konkursie ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącej do upadłej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej (domek holenderski wraz z drewnianą przybudówką oraz werandą) oznaczonej jako działka nr 18/4, położonej w miejscowości Niwy (gm.… Czytaj dalej »

Syndyk sprzeda dom w Radomsku

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w stosunku do której w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim prowadzone jest postępowanie pod sygn. akt V GUp 70/21, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za najwyższą zaproponowaną cenę, nie mniejszą niż wartość oszacowania, prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Radomsku przy… Czytaj dalej »