Postępowania prowadzone przez doradcę restrukturyzacyjnego Michała Raj

Strona główna

Witam na stronie internetowej poświęconej postępowaniom upadłościowym prowadzonym przez syndyka Michała Raj.

W dniu 4 sierpnia 2011 roku uzyskałem licencję syndyka numer 446.  Na skutek zmiany przepisów, od dnia 1 stycznia 2016 roku dotychczasowa licencja syndyka stała się licencją doradcy restrukturyzacyjnego.

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego uprawnia do wykonywania czynności:

  1. syndyka na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 i 978) oraz nadzorcy i zarządcy na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978);
  2. zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)

Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego może ponadto wykonywać czynności doradztwa restrukturyzacyjnego, które obejmują udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczenie innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

Celem tej witryny jest zapewnienie dostępu do informacji związanych z prowadzonymi przeze mnie postępowaniami upadłościowymi, a także jest zapewnienie transparentności prowadzonych postępowań upadłościowych oraz zapewnienie optymalnych warunków do zapoznania się potencjalnych nabywców z ofertą sprzedaży majątku.

Na stronie znajdziecie Państwo informacje o aktualnie prowadzonych postępowaniach upadłościowych, dane kontaktowe, bieżącą ofertę dotyczącą sprzedaży majątku oraz informacje dotyczące problematyki upadłości.